Een brief van het incassobureau... wat nu?

Neem contact met ons op
We helpen u graag bij een oplossing

Heeft u van ons een aanmaning (per brief of e-mail) ontvangen? Daarin staat wat u moet betalen en voor welke datum u moet betalen.

Kunt u (nu) niet betalen of kunt u de vordering niet ineens betalen? Geen enkel probleem! Neemt u dan contact op met ons kantoor voor uitstel van betalen of voor het treffen van een betalingsregeling.

Het is belangrijk dat u contact opneemt met ons kantoor indien u de vordering niet direct of niet ineens kunt betalen. Dit voorkomt dat er (in het uiterste geval) een kostbare gerechtelijke procedure moet worden gestart.

Bent u het niet eens met de vordering?
Ook dat is geen probleem en respecteren wij. Neemt u na ontvangst van onze aanmaning direct contact op met ons kantoor. U kunt ons dan laten weten dat u het niet eens bent met de vordering en ook waarom u het niet eens bent met de vordering.

Wij zullen u in veel gevallen vragen om uw bezwaar schriftelijk toe te lichten. Doe dit vooral in uw eigen bewoording en waar mogelijk helpen wij u hierbij. Wij zullen uw bezwaar dan opnemen met onze opdrachtgever. In de tussentijd staat de incassoprocedure vanzelfsprekend stil.

Zo neemt u contact op

Stuur een brief of een e-mail. Dan heeft u namelijk bewijs dat u heeft gereageerd. Het adres staat in de aanmaning die u heeft ontvangen. U mag ook bellen naar het nummer dat in de brief staat. Dan krijgt u direct de juiste medewerker aan de lijn, die u helpt. We horen bijvoorbeeld graag waarom u het niet eens bent met de aanmaning. Als u niet kunt betalen, bespreken we of u wel in delen kunt betalen of later kunt betalen.

Niemand wordt voor de grap debiteur

Ons credo/Ons uitgangspunt sinds april 1997

Het ontstaan van een schuld kan veel oorzaken hebben. U kunt post over het hoofd zien en/of e-mailberichten niet gelezen of begrepen hebben. U bent misschien in een situatie geraakt die u niet had voorzien (ziekte, verlies van een partner, verlies van uw inkomen etc…).

Soms kunnen al die rekeningen en e-mailberichten u te veel worden, of u nu een particulier bent of ondernemer. Als u telkens geld tekortkomt en de rekeningen zich opstapelen dan is het goed om hulp te vragen. U bent echt niet de enige!

Op de website van de overheid “Wijzer in geldzaken” (hulp bij geldzorgen) wordt u hulp geboden. Lees meer over hulp bij geldzorgen

Wilt u anoniem advies over uw situatie en welke hulp er geboden kan worden, kijk dan op www.geldfit.nl. U kunt Geldfit ook bereiken op 0800-8115.

Geldzorgen? praat erover! Hulp is beschikbaar

Als u uw (geld)zorgen niet meer kunt overzien dan is het belangrijk dat u hulp vraagt. Als uw schulden of uw persoonlijke situatie heel negatieve gedachten bij u oproepen dan adviseren wij u contact op te nemen met 113 zelfmoordpreventie. Zij zijn 24 uur per dag voor u bereikbaar op 0800-0113 of via www.113.nl

Wanneer moet u contact met ons opnemen?

  • Als u het niet eens bent met de vordering (rekening of aanmaning).
  • Als u nu niet kunt betalen.
  • Als het niet duidelijk is waarom u deze aanmaning krijgt.
  • Als u niet nu, maar wel later kunt betalen (uitstel van betaling).
  • Als u in termijnen wilt betalen.
  • Als u de rekening al heeft betaald. Stuur ons dan een kopie betaalbewijs (per e-mail) en wij leggen dit dan voor aan onze opdrachtgever.

Bel, stuur een e-mail of vul het formulier in. Schrijf daarbij waarom u nu niet kunt of wilt betalen. Vermeld daarbij ook uw telefoonnummer, uw adres en het dossiernummer dat op de aanmaning staat. 

Heeft u een aanmaning ontvangen, bijvoorbeeld voor de verzekering van uw mobiele telefoon? Kijk dan bij meest gestelde vragen voor het antwoord. 

Meestgestelde vragen

Vragen over de factuur of aanmaning

Veel facturen worden per e-mail gestuurd. Controleer uw SPAM box.

Veel facturen worden per e-mail gestuurd. Controleer uw SPAM box. 

Wertgarantie is de verzekering die u heeft afgesloten voor uw mobiele telefoon, uw televisie, laptop, pc of andersoortig apparaat. Als u deze verzekering wilt beëindigen dan doet u dat zelf bij Wertgarantie en niet bij ons. Als uw telefoonabonnement is verlopen of uw telefoon is niet meer in uw bezit (stuk of verkocht) dan moet u nog wel uw verzekering opzeggen. Uw telefoonabonnement loopt via een (mobiele) telefoon provider en dit staat los van de verzekering.  

U heeft dan een account bij Zooplus. U kunt zelf inloggen en zien wat u besteld heeft en welke facturen er verzonden zijn. Als de vorderingen van Zooplus ter incasso worden overgedragen dan zetten zij uw account op 0 (nul). Als u dan contact opneemt met Zooplus zal een medewerker misschien melden dat er niets open staat. Dat is echter niet juist. Deze medewerkers hebben geen toegang tot het creditmanagement deel van de administratie.

AREA is de instantie in Frankrijk die de tolgelden verzorgt. Vaak kopen mensen in Nederland een “batch”/tolkastje. Het tolgeld wordt automatisch geïncasseerd. Soms lukt deze incasso niet, bijvoorbeeld omdat u een nieuwe bankpas of creditcard heeft. U krijgt dan een sommatie vanuit AREA of een incassobureau uit Frankrijk (onze Franse collega’s van France Contentieux). Neem contact op met ons kantoor voor bijvoorbeeld een betalingsregeling. Indien u de batch/tolkastje heeft aangeschaft via de ANWB kunt u contact met hen opnemen over hoe het verder gaat met de batch/tolkastje. Daar hebben wij geen invloed op. 

Neem contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefonisch of via het formulier. Vermeld altijd uw dossiernummer. 

Neem contact met ons op. We helpen u bij het vinden van een oplossing. 

Uw dossiernummer (kenmerknummer) staat dikgedrukt in onze brief. Heeft u van ons een e-mail ontvangen? Dan staat het dossiernummer in de onderwerpregel. Vermeld bij de betaling altijd het dossiernummer, ook als u voor iemand anders betaalt.

Vragen over betalen

Jazeker, u kunt gebruik maken van onze betaal link (via Mollie) maar u kunt uw betalingen/aflossingen ook voldoen op onze derdengeldrekening. Het bankrekeningnummer is: NL24 ABNA 0116 4360 18, t.n.v. de stichting Incasso en Beheer Gelden (of voluit Incasso en Beheer Gelden tbv VMP & Partners)

U ontvangt geen aparte bevestiging. U kunt uw betaling zien op uw (digitale) bankafschrift. Dat is voldoende om te bewijzen dat u heeft betaald. 

Uw betaling is voor ons zichtbaar na 1 werkdag. Betaalt u via Mollie dan zien wij uw betaling vrijwel direct. Wilt u zeker weten dat uw betaling door ons is ontvangen? Bel 036 546 05 05 of stuur een e-mail naar info@vmp-partners.nl. Vermeld hierbij het dossiernummer. 

Ja. Mollie B.V. is een erkend bedrijf dat onze betalingen verzorgt. Daarom staat er Mollie of Stg Mollie Payments op uw afschrift. Mollie zorgt ervoor dat uw betaling veilig bij ons terecht komt. Veiligheid voor u en voor ons. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Mollie

Nee, u moet de termijnen zelf overmaken. U kunt de volgende betaling ook via onze betaalpagina doen. U mag ook meer aflossen als dat kan. 

Wij sturen u altijd per e-mail een herinnering dat de volgende betalingstermijn nadert. Daar kunt u echter geen rechten aan ontlenen. U moet ook zelf in de gaten houden wanneer de betaaltermijn is. TIP: stel in uw bankieren een automatische overboeking in of noteer het in uw agenda.

Over ons incassobureau

Wij zijn een incassobureau voor bedrijven en instellingen in Nederland en in het buitenland.

Voor deze organisaties incasseren we bijvoorbeeld onbetaalde facturen. Als een rekening niet betaald wordt, versturen wij aanmaningen. Het is beter om een rekening direct te betalen. Bij een aanmaning komen er extra kosten bij. Dat kan soms honderden euro’s schelen als er ook geprocedeerd moet worden.

Als de factuur ook na aanmaningen niet betaald wordt, kunnen wij als incassobureau ook gerechtelijke procedures voeren. Onze gerechtsdeurwaarder zal u dan de stukken (dagvaarding) overhandigen. Dit heet ‘betekenen’. Dan bepaalt de rechter uiteindelijk of en hoeveel u moet betalen. Dat doen we liever niet, tenzij u graag een vonnis wenst, ook dat kan.

We helpen u graag bij een oplossing als u de factuur niet kunt betalen. Neem daarom altijd contact met ons op!

Wij krijgen soms ook vorderingen ter incasso overgedragen waarin al een vonnis is verkregen. Voordat wij deze aan onze gerechtsdeurwaarders overdragen, proberen wij u toch te bereiken. Dat doen we door een sommatie of contact om deze gang naar de gerechtsdeurwaarder te voorkomen want ook hiervoor zullen kosten in rekening worden gebracht.