Klachtregeling

Heeft u een klacht

Indien u een sommatie heeft ontvangen en deze niet terecht vindt of u bent niet tevreden bent over de behandeling door een van de medewerkers van VMP & Partners B.V. dan kunt u uw klacht direct met één van onze medewerkers bespreken. Tijdens het onderhoud kunnen wij de klacht soms direct verhelpen.

Als u echter niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht per e-mail of per post indienen bij de directie van VMP & Partners B.V., Sidderaalpad 5, 1317 HJ Almere. U ontvangt binnen 5 dagen na ontvangst een bevestiging dat uw klacht in behandeling is genomen. Vervolgens streven wij ernaar U binnen een termijn van 4 weken een inhoudelijke reactie te geven. Mocht deze termijn niet haalbaar zijn dan zullen wij u ook hiervan in kennis stellen.

Vriendelijk verzoeken wij u de volgende informatie te verstrekken in uw e-mailbericht of uw brief:

 

  • Het dossiernummer.
  • De aard/omschrijving van de klacht.
  • Aanvullende informatie/stukken heeft welke uw klacht onderbouwen.
  • Uw naam, adres en telefoonnummer en/of e-mailadres.

VMP & Partners B.V. is overigens ook aangesloten bij het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (KIGID). Indien u, na bemiddeling van een van onze medewerkers en na bemiddeling van onze directie, van mening bent dat de klacht nog niet afdoende is afgehandeld, dan kunt u zich vervoegen bij www.kigid.nl