Klachtregeling

Heeft u een klacht

Indien u een sommatie heeft ontvangen en deze niet terecht vindt of u bent niet tevreden bent over de behandeling door een van de medewerkers van VMP & Partners B.V. dan kunt u uw klacht direct met één van onze medewerkers bespreken. Tijdens het onderhoud kunnen wij de klacht soms direct verhelpen.

 

Als u echter niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht schriftelijk gemotiveerd indienen bij de directie van VMP & Partners B.V., Postbus 1597, 1300 BN Almere. Na ontvangst van uw brief zal uw klacht in behandeling worden genomen en ontvangt u binnen 3 weken na ontvangstdatum een schriftelijke reactie.

 

Vriendelijk verzoeken wij u de volgende informatie te verstrekken in uw brief:

  • Het kenmerknummer.
  • De aard/omschrijving van de klacht.
  • Aanvullende informatie/stukken heeft welke uw klacht onderbouwen.
  • Uw naam, adres en telefoonnummer en/of e-mailadres.

 

VMP & Partners B.V. is overigens ook aangesloten bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid). Indien u, na bemiddeling van een van onze medewerkers en na bemiddeling van onze directie, van mening bent dat de klacht nog niet afdoende is afgehandeld, dan kunt u zich vervoegen bij KiFiD.